Πολιτική σχετικά με τα cookies

Καλώς ορίσατε

Καλώς ορίσατε στο http://www.daktarin.gr/ που ανήκει στη Johnson & Johnson Ελλάς Καταναλωτικά Προϊόντα ΑΕΕ. Αυτή η πολιτική σχετικά με τα cookies έχει σχεδιαστεί για να σας ενημερώσει σχετικά με τις πρακτικές μας όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών από εσάς, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας μέσω των cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης.

Επισκόπηση των κανόνων συγκατάθεσης σχετικά με τα cookies

Η νομοθεσία της ΕΕ απαιτεί οι οργανισμοί που τοποθετούν cookies μέσω των ιστότοπων στους υπολογιστές των επισκεπτών να αποκτούν τη «συγκατάθεσή» τους μετά την παροχή σαφών και αναλυτικών πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο που τα cookies χρησιμοποιούνται στους ιστότοπους.

Προκειμένου να συμμορφωθούμε με αυτό, έχουμε προβεί σε τέσσερα βήματα:

(i) Προσδιορίσαμε τα cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται μέσω αυτού του ιστότοπου, τους σκοπούς που επιτελούν και τις σχετικές πληροφορίες, όπως η λήξη τους και εάν είναι cookies αρχικού κατασκευαστή ή άλλου τρίτου.

(ii) Αξιολογήσαμε τo βαθμό διείσδυσης των συγκεκριμένων cookies σε σχέση με την προστασία του ιδωιτικού απορρήτου που αναμένουν οι επισκέπτες με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται στο (i) ανωτέρω.

(iii) Παρείχαμε «σαφείς και αναλυτικές» πληροφορίες σχετικά με τα cookies του ιστότοπου με το κατάλληλο επίπεδο γνωστοποίησης αναλόγως με τη διείσδυση κάθε cookie (Πίνακα ρυθμίσεων cookie).

(iv) Χρησιμοποιήσαμε κατάλληλη στρατηγική για την απόκτηση συγκατάθεσης για τα cookies στον ιστότοπο, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση και τη διείσδυσή τους. Ορισμένοι τύποι cookies ενδέχεται να πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης που προβλέπονται από το νόμο και σε αυτή την περίπτωση, η συγκατάθεση δεν θα απαιτείται για αυτά τα cookies.

Στρατηγικές συγκατάθεσης που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον Ιστότοπο

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τη απόκτηση συγκατάθεσης για τη χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης (όπως tracking pixels και website scripts) («cookies») συνεχίζουν να εξελίσσονται και ενώ παλαιότερα οι στρατηγικές ρητής συγκατάθεσης (ή οι στρατηγικές «opt-in») αντιπροσώπευαν την πιο ισχυρή νομικά λύση για την απόκτηση συγκατάθεσης, μπορούν να επηρεάσουν την εμπειρία των επισκεπτών και να επιδράσουν αρνητικά στη θεμιτή συλλογή δεδομένων του ιστότοπου.

Ως εναλλακτική λύση, οι στρατηγικές σιωπηρής συγκατάθεσης μάς επιτρέπουν να συμπεράνουμε τη συγκατάθεση όταν οι επισκέπτες δεν αρνούνται τα cookies (ή «opt-out»), μετά την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα cookies και απλούς, εύκολα διαθέσιμους ελέγχους στα cookies σε λεπτομερές επίπεδο (συμβουλευτείτε τον Πίνακα ρυθμίσεων cookies). Αυτό επιτρέπει στους επισκέπτες να αποδεχθούν ή να αρνηθούν τα cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο.

Η κατάλληλη στρατηγική συγκατάθεσης θα εξαρτηθεί από τη διείσδυση των cookies, λαμβάνοντας υπόψη:

  • ποιον εξυπηρετούν τα cookies (δηλαδή τον αρχικό κατασκευαστή ή τρίτους)

  • ποια δεδομένα συλλέγουν τα cookies

  • ποιους σκοπούς ικανοποιούν

  • πόσο καιρό διαρκούν

  • τη φύση της ιστοσελίδας μέσω της οποίας χρησιμοποιούνται.

Για τα cookies που απαιτούν συγκατάθεση, ακολουθούμε μια προσέγγιση σε τρία επίπεδα:

  • για τα cookies χαμηλής διείσδυσης: κάνουμε ενισχυμένες γνωστοποιήσεις στην πολιτική σχετικά με τα cookies και παρέχουμε εύκολους τρόπους για επιλογή εξαίρεσης από τα cookies, και συνάγουμε τη συγκατάθεση των επισκεπτών όταν δεν αρνούνται τα cookies

  • για cookies μέτριας διείσδυσης: χρησιμοποιούμε την ίδια στρατηγική όπως και για τα cookies χαμηλής διείσδυσης και κάνουμε και γνωστοποιήσεις βάσει περιεχομένου σχετικά με τη χρήση των cookies στα κατάλληλα σημεία στους ιστότοπους (π.χ. γνωστοποιήσεις σχετικά με τα cookies σχετικά με στοχευμένες διαφημίσεις ή άλλες λειτουργίες του ιστότοπου που βασίζονται σε αυτά τα cookies)

  • για cookies υψηλής διείσδυσης: εφαρμόζουμε μια στρατηγική προηγουμένης συγκατάθεσης (για παράδειγμα, χρήση ενός banner/αναδυόμενου παραθύρου που ζητά οι επισκέπτες να συναινέσουν σε αυτά τα cookies πριν χρησιμοποιηθούν).

Σιωπηρή συγκατάθεση για τα περισσότερα cookies: Τα cookies που αναπτύχθηκαν μέσω αυτού του ιστότοπου είναι χαμηλής ή μέσης παρέμβασης μόνο.

Γνωστοποιήσεις cookies ανά τύπο και όχι ανά ταυτότητα: Λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό αριθμό των cookies που χρησιμοποιούνται μέσω των ιστότοπων, τα cookies ομαδοποιούνται ανά κατηγορία (για παράδειγμα, «τα διαφημιστικά cookies», «τα analytics cookies»). Έτσι οι γνωστοποιήσεις cookies είναι πιο απλές και πιο σαφείς για να τις κατανοήσουν οι καταναλωτές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Πίνακας ρύθμισης cookies παρέχει πληροφορίες σχετικά με το σκοπό(-ούς), τη λήξη και τους συνδέσμους για άρνηση των cookie.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους ιστότοπους. Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν ελέγχουμε τα cookies/τις τεχνολογίες παρακολούθησης άλλων ιστότοπων και αυτή η Πολιτική σχετικά με τα cookies δεν ισχύει σε αυτούς τους ιστότοπους.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, σχόλια ή ανησυχίες σχετικά με αυτήν την Πολιτική σχετικά με τα cookies ή τις πρακτικές πληροφόρησης αυτού του ιστότοπου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ως εξής:

Johnson & Johnson Ελλάς Καταναλωτικά Προϊόντα ΑΕΕ
Υπόψη: Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών
Αιγιαλείας & Επιδαύρου 4, 151 25, Μαρούσι, Αθήνα
Τηλέφωνο: 800-11-22888
Mέσω τηλεφώνου στο 210 6875528

Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική σχετικά με τα cookies

Εάν αυτή η Πολιτική σχετικά με τα cookies αλλάξει, η αναθεωρημένη πολιτική θα δημοσιευθεί σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτή η Πολιτική σχετικά με τα cookies ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 14/10/2014

Πίνακας ρυθμίσεων Cookies: Τα είδη των cookies που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα

Είδος Cookie

Πηγή

Σκοπός

Λήξη

Μπλοκάρισμα

Cookies / τεχνολογία ιχνηλάτησης της Johnson & Johnson Ελλάς Καταναλωτικά Προϊόντα ΑΕΕ (cookies του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας)

Cookies που απαιτούνται για τους βασικούς σκοπούς και τις βασικές λειτουργίες της ιστοσελίδας http://www.daktarin.gr/ has_js, backend_user

Johnson & Johnson Ελλάς Καταναλωτικά Προϊόντα ΑΕΕ

Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας. Μας επιτρέπουν να εγγυηθούμε την ασφάλεια και την αποτελεσματική μετάδοση της ιστοσελίδας μας.

To cookie που έχουμε εγκαταστήσει για αυτόν τον σκοπό διαγράφεται αυτόματα από τη συσκευή σας ένα μήνα μετά την τελευταία επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.

Μπορείτε να επιλέγετε στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αν δέχεστε ή απορρίπτετε αυτά τα cookies.
Επειδή αυτές οι ρυθμίσεις διαφέρουν από φυλλομετρητή σε φυλλομετρητή, θα πρέπει να ανατρέξετε στο μενού βοήθειας του φυλλομετρητή σας για πρόσθετες πληροφορίες.

Cookies βελτίωσης ιστοσελίδαςSESS3805cec3ece676172c6916c5f45470e5

Johnson & Johnson Ελλάς Καταναλωτικά Προϊόντα ΑΕΕ

Αυτά τα cookies συνεισφέρουν στη βελτίωση της απόδοσης και χρηστικότητας της ιστοσελίδας μας. Μας επιτρέπουν για παράδειγμα να δούμε, αν ο φυλλομετρητής σας μπορεί να τρέξει τα μικρά προγράμματα της ιστοσελίδας (τα λεγόμενα "scripts"), που εξασφαλίζουν πρόσθετες λειτουργίες στην ιστοσελίδα, ή να θυμηθούμε τις προτιμώμενες ρυθμίσεις σας (όπως πχ. το μέγεθος της γραμματοσειράς ή την γλώσσα που επιλέξατε).

Το cookie που εγκαταστήσαμε για αυτόν τον σκοπό διαγράφεται αυτόματα από τη συσκευή σας, μόλις κλείσετε τον φυλλομετρητή σας.

Μπορείτε να επιλέξετε στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αν δέχεστε ή απορρίπτετε αυτά τα cookies. Επειδή αυτές οι ρυθμίσεις διαφέρουν από φυλλομετρητή σε φυλλομετρητή, θα πρέπει να ανατρέξετε στο μενού βοήθειας του φυλλομετρητή σας για πρόσθετες πληροφορίες.

Cookies / τεχνολογίες ιχνηλάτησης παρόχων υπηρεσιών της Johnson & Johnson Ελλάς Καταναλωτικά Προϊόντα ΑΕΕ και άλλων εταιρειών (cookies τρίτων)

Cookies και τεχνολογίες ανάλυσης
NID, PREF

Google Analytics

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας μας από τους επισκέπτες. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να συντάξουμε εκθέσεις και να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, μεταξύ άλλων τον αριθμό επισκεπτών της ιστοσελίδας, από που οι επισκέπτες έφτασαν στην ιστοσελίδα και τις σελίδες που επισκέφθηκαν.

Κάποια από τα cookies που εγκαταστήσαμε για αυτόν τον σκοπό διαγράφονται αυτόματα από τη συσκευή σας, μόλις κλείσετε τον φυλλομετρητή σας.
Άλλα μπορεί να μένουν αποθηκευμένα έως και 24 μήνες μετά την τελευταία επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.

Μπορείτε να επιλέγετε στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αν δέχεστε ή απορρίπτετε αυτά τα cookies.
Μπορείτε να απορρίψετε την ιχνηλάτηση από την
Google Analytics εδώ: πατήστε εδώ